Dmitry Kuz'min (Дмитрий Кузьмин, стало быть) (dkuzmin) wrote,
Dmitry Kuz'min (Дмитрий Кузьмин, стало быть)
dkuzmin

Похвастаться, в виде исключения

le Dmitry Kuzmin
* * *

Bha mòran rudan a dhith orm
’s mi nam leanabh. Cha robh duin’ ann
leis an cluichinn cluich’ an ospadail,
riamh cha d’ fhuair mi steatascop ’nam làimh;
nach neònach a tha sin,
grèim a bhith agad air ionnsramaid fhuair mheatailt
’s tu ga dlùthachadh ri craiceann teth cuideigin eile:
bidh an dithis dhibh teth, ach eadaraibh
a’ mheatailt fhuar. (Aon uair,
ann an ospadal mòr airson daoine beairtich,
’s mise faighinn a-steach le cuideachadh
bho bhalach a bha gaol agam air uair,
chunnaic mi mar a chaidh an teothachadh ro-làimh –
an steatoscop, ’s an spàin cuideachd
a chuireas iad nad sgòrnan,
bha iad a’ cleachdadh inneil rèidh speisealta).
Ach chan eil sin a’ tachairt a-nis, a-nis
beanaidh mo mheòir air ball
rid chraiceann teth, ged a tha iad fuar
’s an dèidh sin sleamhnaichidh iad sìos.
Chan eil feum air ionnsramaidean eadarainn,
tha sinn òg ’s lomnochd a-cheana.
Ach roimhe seo, roimhe seo – nuair nach dùraiginn
beantainn ri duin’ eile seach mi fhìn –
b’ urrainnear le steatascop,
ach le làimh cha b’ urrainnear.
Bha sin a dhith orm, ’s mi ’nam leanabh.

bhon Ruiseanais – Crisdean MhicIlleBhain
Это, собственно, ответный жест на это.

Ежели вдруг кто помнит мои стихи — по слову «steatascop» легко сообразить, какой это текст.
Tags: из жизни небезызвестного литератора
Subscribe

 • Бобби Паркер

  Не кричать, пока автобус не остановится Это правда, я вытащил дверцу шкафа из груды, предназначенной в печь, и вывел Агентство Паркера, Охота за…

 • Андрис Алпс

  * * * не всем же писать кому-то и голову выбрить и пробить другому голову сбоку не поглядев в глаза кому-то не вынимая курить айкосы воняющие…

 • Майя Приедите

  * * * любимый муж разбился на мотоцикле она осталась одна с близняшками такая была чудесная пара молодые друг у друга первые и единственные но…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 14 comments

 • Бобби Паркер

  Не кричать, пока автобус не остановится Это правда, я вытащил дверцу шкафа из груды, предназначенной в печь, и вывел Агентство Паркера, Охота за…

 • Андрис Алпс

  * * * не всем же писать кому-то и голову выбрить и пробить другому голову сбоку не поглядев в глаза кому-то не вынимая курить айкосы воняющие…

 • Майя Приедите

  * * * любимый муж разбился на мотоцикле она осталась одна с близняшками такая была чудесная пара молодые друг у друга первые и единственные но…